Privacy

Privacyverklaring Mensen laten schitteren B.V.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring vertel ik je precies wat ik met jouw gegevens doe.

Mensen laten schitteren B.V., is binnen het kader van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.mensenlatenschitteren.nl wordt beheerd door Anne-Else Højberg.

Mensen laten schitteren B.V. | Anne-Else Højberg
Begijnekade 4
3512 VT Utrecht

www.anneelsehojberg.com
AEH@anneelsehojberg.com

Kvk: 30256137

Persoonsgegevens die ik verwerk
Mensen laten schitteren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van een opdracht of informatie aanvraag). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Indien nodig gegevens van werkgever en/of opdrachtgever
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (in geval van betaling factuur)
 • Informatie die je over jezelf verstrekt bij het gebruik van persoonlijkheidstesten en/of aanvragen in het kader van de opdracht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in coaching gesprekken, correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via AEH@anneelsehojberg.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Mensen laten schitteren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jou (of je team en/of werkgever) te kunnen begeleiden en adviseren; oftewel voor uitvoering van mijn diensten.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
 • Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief/blognotificatie en/of promotie.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om via diensten als Skype of WhatsApp, indien je hier gebruik van wil maken, contact te hebben.
 • Om goederen bij je af te leveren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Mensen laten schitteren verwerkt ook persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mensen laten schitteren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mensen laten schitteren) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Mensen laten schitteren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
E-mailberichten 3 jaar Na de genoemde bewaartermijn verwacht ik geen vragen meer die gerelateerd zijn aan eerdere e-mailberichten. Daarvoor kan het nuttig zijn om eerdere berichten te raadplegen.
Financiële administratie 7 jaar Conform de eisen van de belastingdienst.
Administratie 3 jaar Ik houd voor mij zelf bij wat ik met je heb besproken, welke methoden of testen zijn toegepast en wat aandachtspunten zijn voor een komend consult. Dit helpt mij steeds optimaal voorbereid te zijn. 3 jaar na afsluiten van het traject verwijder ik het (digitale) dossier, omdat ik er dan geen vragen meer over verwacht.
(Arbeids-) persoonlijkheidstesten 4 jaar Bij het bewaren van testen houd ik een termijn aan van 4 jaar. Daarna is de houdbaarheid van de meeste testen verlopen. Binnen deze bewaarperiode en na het traject gebruik ik de testen om eventuele vragen van cliënten hierover te beantwoorden. Deze informatie wordt nooit met derden gedeeld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Mensen laten schitteren deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (denk aan bijvoorbeeld testleveranciers of bedrijven die software leveren om onze financiële administratie te voeren), zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Mensen laten schitteren kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Mensen laten schitteren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mensen laten schitteren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, b.v. een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar AEH@anneelsehojberg.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mensen laten schitteren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Mensen laten schitteren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SSL-certificaat: ik verstuur jouw gegevens waar mogelijk via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via AEH@anneelsehojberg.com

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. Deze wijzigingen zal ik aankondigen. Ze treden op het aangegeven tijdstip in werking.